Sveriges dolda krig

Bokomslag

Foto på Wilhelm AgrellNyligen aktualiserades frågan om huruvida de afghanska tolkar som tjänstgjort vid den svenska styrkan i Afghanistan bör få asyl i Sverige. Regeringen ställde sig avvisande medan överbefälhavaren Sverker Göransson argumenterade för att tolkarna borde få asyl. Läs mer

Can we talk about this?

En proper man står plötsligt på scenen. I en absurd ställning – lutad mot väggen, med överkroppen nedböjd i en båge och ena benet rakt utsträckt ovanför huvudet, och med gravallvarlig min ställer han oss en direkt fråga: Läs mer