Åsa Arping – Hwad gör väl namnet?

böcker.vinjett

–Jag hoppas att min bok kan bidra till en större historisk medvetenhet kring hur författar- och skribentroller hela tiden förändras och påverkas av det övriga samhället. Det är lätt att glömma bort Läs mer