Inte riktigt en roman

Arvid Svenske – Kungsörnen ryttlar. En kortroman

Arvid Svenske har på omslaget försett sin bok Kungsörnen ryttlar med genrebeteckningen kortroman. Kort är den förvisso, bara knappt 46 sidor, och i huvudsak handlar den om en kärlekshistoria med vemodigt slut, men roman vill jag ändå inte gå med på att kalla den. Läs mer

Tolkning av det rådande tillståndet

Arvid Svenske – Endast för medlemmar av bostadsrättsföreningen.
Bokomslag

Endast för medlemmar av bostadsrättsföreningen består av en svit dikter, sinsemellan olika men med ett gemensamt samhällskritiskt eller rentav civilisationskritiskt perspektiv. Läs mer