Sluten cirkel eller allt samtidigt?

böcker.vinjett

”Huvudperson” i Fredrik Nybergs nya prosadiktsamling Att bli ved är en äng som håller på att förgås genom inväxt av sly för att den inte är produktiv under kapitalismen. Läs mer