Penningsystemet enkelt att demokratisera

Statschefer och centralbanker sliter med bankkriser och statsskulder. Men det finns redan färdiga förslag på hur krisen enkelt och framförallt smärtfritt skulle kunna lösas. Hittills har dock dessa förslag ignorerats i den offentliga debatten. Läs mer