Banned Books Week bör vara årslång

I december 2001 höll Michael Moore ett publikt föredrag under vilket han offentliggjorde turerna kring sin stoppade bok ”Stupid White Men … and Other Sorry Excuses for the State of the Nation!” Läs mer