Lekfullt i eget versmått

Bengt Söderhäll – Ekot av det ännu inte inträffade
Bengt Söderhäll

Sjordingar är dikter med sju ord, ett begrepp som Bengt Söderhäll kom på när han såg sju sockor hänga på ett klädstreck. Hans tredje samling innehåller liksom de föregående livsvisdomar om det mesta i tillvaron som har ett värde, eller som inte har det. Läs mer

Allvar med en underström av humor

Bengt Söderhäll – Vi fäster våra drömmar med ordens häftstift. Sjordingar, andra samlingen
bokomslag

Dikter innehållande sju ord blir i Bengt Söderhälls värld sjordingar. Knapphändigt skrivna men med en hel värld i sitt innehåll. Hans andra samling fortsätter att brottas med livsfrågorna men har ett skimmer av mystik och prosaisk vardag i förenad poetisk förtätning ihop. Läs mer

I Dagermans anda

Bengt Söderhäll – Sjordingar - från Dalälvens brink
Bokomslag

En ny diktform har skapats! Sjordingar – en dikt där versfoten haltar men där de sju orden blir varierande rytm. ”Ordsockor i språkets stickade ylle för den som så vill”, står att läsa på bokens baksida. Läs mer

Poetiska återspeglingar i fem verk

bokomslag

Bengt Söderhäll ger ut fem diktsamlingar samtidigt som uppföljning på debuten ”Speglingar i den långa sjön” från förra året.
Samlingarna är skrivna, eller intonerade, som författaren vill benämna det, i såväl olika tonarter som tillstånd. Läs mer