Dansken som förändrar biologin

minivinjett.biologi

När det stora Hugo-projektet var i full gång vädrade reduktionisterna inom biologin morgonluft. Nu skulle äntligen ett stort antal sjukdomar spåras och avklädas sina genetiska koder och på sikt nedkämpas. Men ju längre projektet framskred desto mer ökade tvivlet på ett sådant synsätt. Läs mer

Hur biosemiotik skapar naturens språk

minivinjett.biologiDet pågår inte någon process i den levande naturen som inte i någon form regleras kommunikativt. Naturen har förmågan att läsa av och tolka relevanta tecken i omgivningen. Läs mer