En värld av magi och trolleri

Lars Andersson – Lomjansguten

I Lars Anderssons nya miniroman, härskar verkligen magin, även den svarta, så som den nog kunde bemäktiga sig sinnena på tidigt artonhundratal. Läs mer

Kritiska och fördjupande perspektiv

Ida Börjel – Ma

Ida Börjels diktning är analytisk och osentimental, ibland finns där en kylig ironisk svävning som bidrar till den samhälls- eller civilisationskritiska hållning som dikterna förmedlar. Läs mer