Urskiljningskonst

Boy Erased, Cold War, Suspiria, Overlord, X&Y
Vinjettbild

Så mycket vet vi i dag, att inom det kvinnliga bor det manliga – och omvänt. Genom att bortse från sådana axiom har det lyckats delar av det feministiska tänkandet att anta leninistiska, dvs totalitära drag. Då är det synnerligen gagneligt, att studera hur dessa förhållanden kommer till uttryck i konsten Läs mer