Partier invaderas av individualister

Michaela Möller och Anders Rydell – Broilers
Bokomslag

Svenska riksdagsledamöter är genomsnittligt yngre än parlamentariker i jämförbara demokratiska länder. Partierna har i valrörelserna sedan 1990-talet satsat på att föryngra sin representation i riksdagen. Läs mer