Språklig förvirring i Malmö

Det planerade framtidsprojektet för en utbyggd stad mellan Rosengård och centrala Malmö presenterats och livligt diskuterats. Detta projekt har fått arbetsnamnet ”Culture Casbah”. För personer förankrade i arabisk kultur må detta naturligtvis betyda något, för oss övriga svenskar absolut ingenting. Läs mer