Maten och moralen på samma bord

Christer Isaksson (Red) – Maten och moralen
Bokomslag

Förra våren inleddes på regeringens initiativ arbetet med en livsmedelsstrategi för Sverige. Som processledare utsågs tidigare jordbruksministern Annika Åhnberg. Avsikten är att ett förslag till livsmedelsstrategi ska läggas fram i riksdagen under våren i år. Läs mer