Bilder som vill väcka tankar

Christer Themptander – Split Vision
Bokomslag

Christer Themptander firar väl ungefär 40 år med sin bildkonst. Från början tydligt politisk. Nya boken är fortfarande tydligt politisk men bildspråket har samtidigt blivit mer poetiskt. Läs mer