Bör vi ha rätt att välja att vilja dö?

Inga-Lisa Sangregorio – Den sista friheten. Om rätten till vår död
Bokomslag

Den sista friheten är en engagerad och temperamentsfull men också mycket väl argumenterad skrift till förmån för rätten att med lagens och läkarvetenskapens stöd få avsluta sitt liv om man lider av en obotlig sjukdom som man kommer att dö av inom en snar framtid och under svåra plågor. Läs mer