Till den samarbetande människan

Göran Greider – Den solidariska genen
Bokomslag

Den ledande tesen i Göran Greiders idéhistoriska debattbok Den solidariska genen är att den nyliberala trenden nu ebbar ut Läs mer