Moraliskt dilemma på Folkteatern

Teater: Området – de övergivna av Dennis Kelly

Hur nära har vi till att kompromissa med våra moraliska instinkter? Hur långt kan man gå när det gäller att kräva lojalitet inom familjen? Läs mer