Allvar med en underström av humor

Bengt Söderhäll – Vi fäster våra drömmar med ordens häftstift. Sjordingar, andra samlingen
bokomslag

Dikter innehållande sju ord blir i Bengt Söderhälls värld sjordingar. Knapphändigt skrivna men med en hel värld i sitt innehåll. Hans andra samling fortsätter att brottas med livsfrågorna men har ett skimmer av mystik och prosaisk vardag i förenad poetisk förtätning ihop. Läs mer

Poetiska återspeglingar i fem verk

bokomslag

Bengt Söderhäll ger ut fem diktsamlingar samtidigt som uppföljning på debuten ”Speglingar i den långa sjön” från förra året.
Samlingarna är skrivna, eller intonerade, som författaren vill benämna det, i såväl olika tonarter som tillstånd. Läs mer

Naturen kacklar mot avgrunden

Bokomslag

Det brukar heta att sambandet mellan förlagstexten om en diktsamling och författarens avsikt är svagt. Så ironiskt livfull och intresserad av pastisch och parodi som Aase Berg är, har hon försett sin sjätte diktsamling Liknöjd fauna (Bonniers) med en förklarande notis på omslagsflikens redaktörsplats. Åtminstone har hon inspirerat texten. Läs mer