En symfoni av röster

Emmanuelle Pagano – Jag talar om kärlek
bokomslag

”Han valde mig, alltså är jag sällsynt, kanske rent av värdefull.
Han rättar mig, nej, det var ju du som valde mig.”
Det är ju så förpillat läckert. Hundratals texter, eller stycken, mellan en rad och upp till en och en halv sida korta om kärlek. Läs mer