Genom Noréns egen lins

Lars Norén – En dramatikers dagbok 20052012
Bokomslag

Åsikterna om Lars Noréns arbeten är legio, hans dagboksutgivning omgärdad av många choser.  Vad är det för böcker, ur ett berättartekniskt perspektiv? Hur kan man benämna dem? Läs mer