Orättvis anklagelse

En officer och spion – regi: Roman Polanski
Vinjettbild från filmen

Roman Polanskis film om fallet Dreyfus har, föga förvånande, fler bottnar än man omedelbart uppmärksammar. Det är så han alltid arbetat, med det undermedvetna långt framme i medvetandet, i filmspråket, i de känslor han alltid förmått väcka i åskådaren, det är så en mästare arbetar. Läs mer