Monomani

Enaktare och monologer spelas ofta på Göteborgs småscener. Varken Stadsteatern eller Folkteatern har visat sig okänsliga för det lilla formatets lockelse. Det är ju enkelt: en lokalitet, en aktör, fyrtio minuter, inte så komplicerat, inte så fordrande. Läs mer