Sveriges dolda krig

Bokomslag

Foto på Wilhelm AgrellNyligen aktualiserades frågan om huruvida de afghanska tolkar som tjänstgjort vid den svenska styrkan i Afghanistan bör få asyl i Sverige. Regeringen ställde sig avvisande medan överbefälhavaren Sverker Göransson argumenterade för att tolkarna borde få asyl. Läs mer