Den virile frälsaren

Inger Edelfeldt – Fader vår
Bild Inger Edelfeldt

Bild Inger EdelfeldtAv vilket material gudar görs kan man fundera över medan man läser Inger Edelfeldts berättelse om hur en vedervärdig man genomgår en egendomlig förvandling. Men det är hans dotter Anna som är huvudperson i boken och det är genom henne vi lär känna honom. Läs mer