En helt igenom nordisk vissångare

Peter Mosskin – Ingenstans fri som en fågel. En biografi över Fred Åkerström
bokomslag

En biografi om Fred Åkerströms musikliv är detta. Men också om hans teaterliv och då inte bara som skådespelare i pjäser utan hans framförande som trubadur var också en magnifik gestaltning han bjöd publiken på, menar författaren Peter Mosskin. Läs mer