Till sist denna ärlighet

Fredrik Ekelund – Som om vi aldrig hade gått här
Bokomslag

Uret på Heby fideikomissgård i Sörmland står  på samma tid sedan decennier, kanske sekler. Där är det som om von engeströmarna ännu talar med von Fersen, Pechlin, Anckarström, kamraterna i komplotten mot Gustav III. Läs mer