Upplevelsen föds i mellanrummen

Göteborgs dans- och teaterfestival – Gorkij Park 2, I remember

Var det av en tillfällighet Gunilla Heilborn lät filmen Gorkij Park ligga till grund för en föreställning?
Det synes i vart fall vara tillfälligt vad hon minns av den och än mer tillfälligt vad hon väljer att göra ”affär” av, och skapa drama med, utifrån den skumma stämning av ”Sovjet” som vilade över något nu passerat. Läs mer

Scenkonst över vissa gränser

Göteborgs Dans- och teaterfestival 14-20 maj 2014

Absurdismen tycks vara tillbaka i scenkonsten. Det gäller en hel del av de utländska gästerna på Göteborgs dans- och teaterfestival. Det gäller också för den nyskrivna pjäsen En vacker dag i parken, som stadens scenskoleelever satt upp som sin slutproduktion och som bland mycket annat finns med under rubriken ”Händer samtidigt” i festivalprogrammet. Läs mer