Den sanna tron

Ein Deutsches Requiem – He named me Malala –Taikon

Konstens betydelse kan många gånger vara svårfångad, då är det ögonblicket, det konkreta, som uppenbarar dess särskilda förmåga att förstå händelsernas djup – och deras konsekvenser. Läs mer