Drivremmarna som kan prata

Hylténs Industrimuseum
Foto Stefan Svensson

Gnosjö är känt för sina entreprenörer och de många små mekaniska verkstäderna. J E Hyltén etablerade en metallvarufabrik på orten 1874 och personifierade det som kom att kallas gnosjöandan. Välkommen att kliva rakt in i industrialismens barndom. Läs mer