Lyrik från en god iakttagare

Leif Wilehag – I centrum av solar plexus
Bokomslag

Den grundläggande känslan i Leif Wilehags diktsamling I centrum av solar plexus är saknad. Det rör sig om dikter som mer resonerar och reflekterar än rytmiserar och sjunger. Läs mer