Spionchefen fortsätter att berätta

Olof Frånstedt – Spionjägaren. Säpo, IB och Palme
Bokomslag

Bild på Olof FrånstedtOlof Frånstedt var under tolv år, från 1966 till 1978, chef för det svenska kontraspionaget. Om den här tiden skriver han memoarer, en första del kom förra året och handlade om spionfallen Stig Wennerström och Stig Bergling. Läs mer