Norén på mytologiska spår

Lars Norén – Ingen

Lars Noréns Ingen väver samman ett historiskt-mytologiskt arv med en essäistisk och lyrisk gestaltning av samtidens intellektuella och moraliska tillstånd. Läs mer