Tragedi som kan återupprepas?

Jahoda, Lazarsfeld, Zeisel – De arbetslösa i Marienthal
Bokomslag

De senaste tio åren har vi i massmedia hört åtskilliga politiker och ekonomer påstå att dagens kris liknar eller är värre än den på 30-talet. Vad vet vi då om krisen på 30-talet? Läs mer