Partikeln som förklarar en massa

Jim Baggott – Higgspartikeln 
Bokomslag

Naturvetenskaplig grundforskning fungerar ofta som ett hinder-stafettlopp över decennier eller mer: någon ställer en hypotes det ännu inte finns teknik för att pröva – ofta utifrån ren matematik. Läs mer