Allt det – dit vi inte når

Om man ska försöka sammanfatta Skogens över två veckor långa förlopp Three White Soldiers måste det samla sig omkring faran med, men även värdet av, det som inte är fullt grip- eller fattbart för det mänskliga intellektet. Det gäller såväl världsekonomin som det egna arbetet med konsten. Läs mer

Minneslabyrinter

Varje trumresa, en erfarenhetsform i shamanska kulturer som vår samiska, inleder seansen genom att ge minnesarbetet en riktning. Så påbörjas en färd av upptäckter, som både berusar och klargör. Läs mer