Föreställning i form av ett halvfabrikat

Teater Trixter: Karin Blixt – Expressions

Det är en egendomlig upplevelse att se Teater Trixters Expressions, för den föreställning jag tror mig se – kraftigt störd av en ständigt iPhone-fotograferande åskådare – visar sig i den efterföljande diskussionen, där genusdramaturgen Lisa Lindén deltar, vara en helt annan! Vilket möjigen förklarar dess svagheter. Läs mer