Processen

Backa Teaters dramatisering av Kafkas Processen är en sympatisk uppsättning för ungdomar: rolig, påhittig och modern. Över scenen, som föreställer ett stort, ödsligt väntrum med en anonym receptionsdisk, Läs mer