Är Piketty en Karl Marx 2.0?

Thomas Piketty – Kapitalet i tjugoförsta århundradet
Bokomslag

Utan digitaliseringen skulle en läcka som Panama-dokumenten med sina flera hundratusen filer aldrig ha kunnat avslöjas. Den alltmer tjurrusande ekonomiska eliten över hela världen finner sig ha anledning att se över sina hus. Men kommer det att räcka? Läs mer