Hamsums tragiska möte med Hitler

Tore Rem – Knut Hamsun och mötet med Hitler
Bokomslag

Den 27 juni år 1943 träffades den norske författaren Knut Hamsun och den tyske diktatorn Adolf Hitler. Mötet ägde rum på Hitlers alpresidens Berghof och varade inte mer än fyrtifem minuter, men trots Hamsuns stora och uttalade beundran för Führern blev det en besvikelse för båda parter. Läs mer