Mittens rike

På 50-talet sa man skämtsamt att pessimister lärde sig kinesiska medan optimister lärde sig ryska. Där någonstans börjar pjäsen Mittens rike, glada svenskar välkomnar leende kineser som lovar att föra kapitalismen till ett segerrikt slut. Läs mer