En värld av magi och trolleri

Lars Andersson – Lomjansguten
Bokomslag

I Lars Anderssons nya miniroman, härskar verkligen magin, även den svarta, så som den nog kunde bemäktiga sig sinnena på tidigt artonhundratal. Läs mer