Gulfen – fyller en kunskapslucka

Bitte Hammargren – Gulfen. En framtida krutdurk
Bokomslag

BokomslagVåren 2013 deltog jag i ett cykellopp i Förenade Arabemiraten. Det var ett event med hundratalet kvinnor från olika delar av världen som cyklade för att uppmärksamma behovet av fred i Mellanöstern, företrädesvis, Syrien, Israel, Västbanken och Gaza. Läs mer