Sebalds heroism mot glömskan

bokomslag

W G Sebald har kallats förintelseförfattare, dels för att han ständigt återkommer till den frånvaro av kollektivt minne från nazitiden som präglat efterkrigstyskland, dels för att de han skriver om som flyktingar, emigranter ofta har sin livshistoria bestämd av förintelselägren. Läs mer