Kritiska och fördjupande perspektiv

Ida Börjel – Ma
böcker.vinjett

Ida Börjels diktning är analytisk och osentimental, ibland finns där en kylig ironisk svävning som bidrar till den samhälls- eller civilisationskritiska hållning som dikterna förmedlar. Läs mer