Agrell gör skönlitterär debut

Wilhelm Agrell – Mannen från Suez. En underrättelseroman
böcker.vinjett

I Mannen från Suez väver fredsforskaren Wilhelm Agrell samman kunskaper från sin dagliga verksamhet som professor i underrättelseanalys med en agentintrig av klassiskt snitt. Läs mer