Vad är Meningen med jobbet?

Stephan Mendel-Enk – Meningen med jobbet
Bokomslag

Av någon anledning har Stephan Mendel-Enk genrebestämt sin nya bok som noveller. Han har naturligtvis rätt att kalla sina texter vad han vill, men med det som traditionellt utmärker den litterära genren noveller har de mycket litet eller inget alls att skaffa. Läs mer