Variationsrikt för unga på scen

Hur viktigt är det inte att barns första möten med scenkonsten blir till ömsesidig kärlek.  Göteborg kan tyckas rikt på teater för de yngre,  både på institutionerna och av  fria grupper och det är i regel inte kvalitet som gör skillnad utan de ekonomiska villkoren. Läs mer