Det som samtidigt sker

En vit, vit dag – The Tree House
Vinjettbild ur filmen En vit, vit dag.

Under Göteborg Film Festival 2020 visades en vietnamesisk film, som på ett exceptionellt sätt exponerade ett nationellt och existentiellt tillstånd, liksom den på ett helt märkligt sätt satte förhållande mellan nutid och dåtid, liv och död, episk kontra lyrisk föreställningsvärld i spel. Läs mer