Folk från skuggsidan ut i ljuset

Sofia Holmlund, Annika Sandén (red) – Usla, elända och arma
Bokomslag

Det här är en samling berättelser från undersidan. De båda redaktörerna är forskare i historia vid Stockholms universitet, och kapitelförfattarna har skilda specialiteter, men alla har betraktat samhällets historia genom ögonen på människorna på botten. Läs mer