Med mannen som erotiskt filter

Lars von Trier – Nymphomaniac

I kontrast till den oändligt stillsamma och vackra inledningen bryter Rammsteins Führe mich igenom och sliter sönder den skumma Jean-Pierre Jeunet-lika idyllen. Läs mer